Tand nr. 6 og tand nr. 11.

Tandkroge

Tandkroge er et af de hyppigste problemer i vore heste. Det forhindrer fri kæbebevægelse og giver hesten problemer med at tygge og gå korrekt i holdning.  

Krogene kommer fordi tandrækkerne ikke ligger lige over hinanden, og når de først er kommet, vil de altid blive større og større, - medmindre de bliver fjernet ved tandpleje. 

Tegning af tandkroge

Fysisk er hesten nød til at skubbe sin kæbe frem når den skal tage hovedet ned og skal gå i holdning. Sådan er funktionen v. kæbeled, nakke og ganache. Når hesten har tandkroge kan den ikke skubbe kæben frem, medmindre den åbner munden så den kommer fri af tandkrogen. Når hesten åbner munden under ridning, så strammer rytteren tit næsebåndet. Derved får hesten en belastning af kæbeled og nakke, og må finde andre måder at prøve at klare situationen på. Nogle heste "går ned af bakke", lægger sig hårdt på tøjlen, bøjer det forkerte sted i halsen eller på andre måder prøver at gøre sig fri af krogene.

Mange dressurheste har dette problem og ville klare sig bedre, hvis de fik fjernet krogene = tandpleje årligt.

Flere tandproblemerPå billedet til venstre ses en hest med tandkroge både foran på første kindtand og bagerst i undermunden på sidste kindtand.

På billedet til højre ses en stor tandkrog på forreste kindtand og en lidt mindre på den bagerste i undermunden.

Begge heste har bølgebid og tandspidser.

Når hesten har tandkroge kan den ikke tygge korrekt og derfor kommer der også andre tandstillingsfejl.
Kroge


Der er flere årsager til at mange heste har tandkroge. En af dem er at vore heste står og tygger med hovedet i en unaturlig højde. I naturen går den med hovedet nede og dermed ligger tandrækkerne lige over hinanden. Når hesten står oppe med hovedet er kæben tilbagetrukket og der vil blive dannet tandkroge.