Diagonale bid er alvorlige for ridehesten

Diagonalt bid - skævheder.

Et af de alvorligste og mest komplicerede tandproblemer at korrigere er diagonale bid. Og som mange andre tandstillinger, så bliver en skævt/diagonalt bid værre jo længere tid hesten går med det. Det belaster hestens krop og kan være medårsag til slidskader.

Diagonalt bid Her på billedet kan du se et diagonalt bid. Denne hest tygger mest med sin venstre side. Derved slider den også kindtænderne forkert.

En sådan skævhed har stor indflydelse på hestens kæbeled. Dermed også på nakke, hals og resten af kroppen.

Jo før man får rettet skævheden, jo mindre sætter den sig i resten af kroppen, som jo kan give skader og overbelastninger i f.eks. benene.
En hest med diagonalt bid vil have sværere ved at bøje og stille til den ene side. For dressurhestenes vedkomne mærkes det især f.eks. i en travers. Travhesten vil gå skævt på linen, hvor det også tit kan have sammenhæng med et overbelastet led.

Mange ryttere mener at skævheder kan rides væk. Det er til en vis grad også korrekt, men hvis hesten har et diagonalt bid og tænderne er slidt skævt, så vil den belaste resten af kroppen. Hvis man i sådanne tilfælde rider hesten lige, vil hesten få slidskader i kroppen.
Meget skæv

Husk: Det hele hænger sammen og der er sjældent kun en løsning på et problem.

Det er ikke altid at man kan rette et diagonalt bid helt op først gang. Man skal huske at skævheden sidder i kroppen af hesten. Tit henviser jeg til en kiropraktor efter tandplejen, og rytteren skal være opmærksom på ikke at samle hesten for meget i dressuren ugen efter tandplejen.

Før tandpleje.

Her ser du en hest før og efter tandpleje. På billedet til højre kan du se at diagonalbiddet er rettet. Efter tandpleje